เทศบาลนครเชียงใหม่ตรวจน้ำคูเมืองรับสงกรานต์

  
    
น้ำในคูเมืองเชียงใหม่สะอาดเพียงพอที่จะใช้เล่นสาดน้ำสงกรานต์ ล่าสุดเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมสำรองน้ำไว้ให้นักท่องเที่ยวทั้งจากเขื่อนชลประทานแม่แตงและห้วยแม่หยวก
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำเจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์สภาพน้ำ เทศบาลนครเชียงใหม่ออกทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ เพื่อเตรียมพร้อมรับเทศกาลสงกรานต์ซึ่งจะใช้น้ำจากคูเมืองให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสาดน้ำ โดยได้ใช้เครื่อง Water Sample ออกตรวจความสะอาดของน้ำ โดยวัด 5 อย่างสำคัญคือ ค่า BOD ปริมาณออกซิเจนในน้ำ เชื้อแบคทีเรียในน้ำ และค่าความเป็นกรด เป็นด่างในน้ำ โดยได้ตรวจวัดพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำ 20 จุด เป็นเวลา 2 ครั้ง และส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และจะวัดก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์อีก 2 ครั้ง อีกทั้งได้โปรยคลอรีนที่บริเวณแจ่งหัวรินซึ่งเป็นจุดที่น้ำเข้า เบื้องต้นจากการวัดค่าน้ำพบว่าน้ำสะอาดสามารถใช้เล่นสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย
ปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เตรียมน้ำจากเขื่อนชลประทานแม่แตงเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำสงกรานต์ หากน้ำไม่พอก็ได้เตรียมสำรองไว้ที่ห้วยแม่หยวกซึ่งพร้อมสำหรับการเตรียมปั๊มน้ำส่งมาที่คูเมืองเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้เล่นสาดน้ำตลอดช่วงสงกรานต์
 
6 เมษายน 2550 , 12:18 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ศศิ สวท.เชียงใหม่