ตรวจร้านค้าส่งอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์

  
    
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ออกตรวจสอบร้านค้าส่งอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อป้องปรามไม่ให้มีการนำอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงมาเล่นสงกรานต์
นายบุญเลิศ บุรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่นำคณะออกสำรวจตลาดวโรรส ย่านค้าส่งอุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อป้องปรามการลักลอบจำหน่ายอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง ทั้งนี้จากการสำรวจร้านค้าส่งทั้งหมดไม่พบอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูง ส่วนใหญ่อุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ในปีนี้จะมีสีสัน รูปแบบใหม่ ๆ เอาใจเด็ก ๆ และวัยรุ่น
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวว่าปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่จะควบคุมไม่ให้มีการเล่นน้ำด้วยอุปกรณ์ฉีดน้ำแรงดันสูงหรือการใช้กระบอกฉีดแรงดันโดยเด็ดขาด หากพบผู้เล่นจะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 2 พันบาท และหากเกิดอันตรายกับผู้อื่นก็จะมีโทษตามกฎหมายด้วย
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ห้ามจำหน่ายสุราในคูเมือง และจะติดตั้งป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ไว้ทั่วบริเวณ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อแจ้งให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทราบด้วย
 
6 เมษายน 2550 , 15:35 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่