จัดแข่งขันตีกลองหลวงล้านนาไทยชิงถ้วยพระราชทานฯ

  
    จัดแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 3 วันที่ 21 เมษายนนี้
คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับชมรมกลองหลวงล้านนาไทย กำหนดจัดแข่งขันกลองหลวงล้านนาไทยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์ราชันย์ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 และเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม และเป็นมรดกของคนไทยทั้งชาติ ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทการแข่งขันตีกลองหลวง รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 7,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1-3 รับรางวัลถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินสด 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท
ประเภทขบวนแห่กลองหลวง รางวัลชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินสด 5,000 บาท รองชนะเลิศอันดับที่ 1-2 รับรางวัลถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินสด 4,000 บาท และ 3,000 บาท ส่วนรองชนะเลิศอันดับที่ 3 มี 2 รางวัล ได้รับถ้วยเกียรติยศพร้อมเงินสดรางวัลละ 2,000 บาท
ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ นายวัลลภ นามวงศ์พรหม โทรศัพท์ 0-5324-1224 และ 0-5321-2181 หรือที่นายศิลป์ชัย อุสาสาร โทรศัพท์ 0-5398-0008 และ 08-6730-7806 หรือที่สำนักงานกิจการพิเศษ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทรศัพท์ 0-5387-3950
 
7 เมษายน 2550 , 20:53 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่