มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ 7 วันอันตรายของเชียงใหม่

  
    เทศกาลสงกรานต์ปีนี้จังหวัดเชียงใหม่กำหนดมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างเข้มงวด พร้อมตั้งเป้าหมายอย่างท้าทายในการลดจำนวนอุบัติเหตุและการสูญเสีย
นายประจญ ปรัชญ์สกุล หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์ประจำปีนี้ คือระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2550 จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ รวมทั้งความสูญเสียทั้งการบาดเจ็บและเสียชีวิตให้ลดลงให้มากที่สุด โดยมีการตั้งเป้าหมายให้ต่ำกว่าประมาณการทั้งจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ไม่เกิน 137 ครั้ง ผู้เสียชีวิต ไม่เกิน 12 คน และผู้บาดเจ็บไม่เกิน 155 คน
สำหรับในช่วงเดียวกันของปี 2549 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน 191 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 17 คน เท่ากับจำนวนที่คาดคะเนไว้พอดี ส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวน 208 คน ต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดคะเนไว้ไม่ให้เกิน 213 คน และที่เพิ่มขึ้นในปีนี้คือ จังหวัดเชียงใหม่ยังได้กำหนดให้เป็นสัปดาห์ปลอดควันวันสงกรานต์ที่ต้องช่วยกันดูแลอีกด้านหนึ่ง
 
7 เมษายน 2550 , 20:54 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่