งานวันผู้สูงอายุเชียงใหม่ประจำปี 2550

  
    เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2550 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายนนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์ เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งานวันผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2550 กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2550 ตั้งแต่เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูผู้สูงอายุ และเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของล้านนาและของไทย
การจัดงานครั้งนี้มีภาครัฐและภาคเอกชนร่วมจัดประมาณ 50 องค์กร มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายเช่น ขบวนแห่ผู้สูงอายุจาก 24 อำเภอ การแสดงการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ เป็นต้น โดยผู้ร่วมงานไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ คาดว่าจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 10,000 คน
 
7 เมษายน 2550 , 20:56 น. , อ่าน 1207  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่