เชียงใหม่ดำเนินมาตรการเจ็ดวันปลอดควันวันสงกรานต์

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินมาตรการเจ็ดวันปลอดควันวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายนนี้เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว โดยจะนำมาตรการทางกฎหมายมาใช้อย่างจริงจังกับผู้กระทำผิด
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์มลพิษที่เกิดขึ้นในจังหวัดภาคเหนือ ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและสุขภาพของประชาชนเป็นอย่างมาก ล่าสุดขณะนี้สถานการณ์มลพิษในเชียงใหม่เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อควบคุมไม่ให้มีการเผาในที่โล่งเพราะพื้นที่เมืองเชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ประกอบกับในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดมาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการ “เจ็ดวันปลอดควันวันสงกรานต์ “ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2550 โดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มไม่ให้เกิดไฟไหม้ในทุกพื้นที่ นำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้อย่างจริงจัง หากประชาชนพบเห็นไฟไหม้หรือการจุดเผาในที่โล่งให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้กระทำการดังกล่าวโดยทันที
ในวันที่ 11 เมษายนเวลา 13.30 น. จังหวัดเชียงใหม่จะเปิดศูนย์ปฏิบัติการ “เจ็ดวันปลอดควันวันสงกรานต์ที่บริเวณสนามหญ้าภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวกันกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดส่งหน่วยตรวจบินทางอากาศขึ้นบินสำรวจ อีกทั้งหน่วยบินของฝนหลวงจะบินชี้เป้าในจุดที่เกิดไฟไหม้ด้วย
 
8 เมษายน 2550 , 16:09 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่