เตือนภัยพายุฤดูร้อนระหว่าง 9-12 เมษายนนี้

  
    
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนประชาชนภาคเหนือระวังฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่างวันที่ 9-12 เมษายนนี้
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศในระยะนี้ว่า ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้จะพัดนำความชื้นจากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทย ลักษณะเช่นนี้จะทำให้ภาคเหนือมีอากาศร้อน ส่วนในระหว่างบ่ายถึงค่ำจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะนี้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะนี้ โดยการดูแลบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้มั่นคงแข็งแรง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้บริเวณป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง ส่วนในขณะที่เกิดฝนฟ้าคะนองเมื่ออยู่ในที่โล่งแจ้งไม่ควรใส่เครื่องประดับที่เป็นโลหะนำไฟฟ้าและควรปิดวิทยุ โทรทัศน์ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือเพื่อป้องกันการเกิดฟ้าผ่าและไฟฟ้าลัดวงจร
ภาคเหนืออากาศร้อน อุณหภูมิสูงสุด 36-41 องศา ในช่วงวันที่ 9-12 เม.ย จะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านตะวันออกและตอนล่างของภาค ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.
เกษตรกรควรระวังและป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรเนื่องจากสภาวะฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงด้วย อนึ่ง แม้จะมีฝนตกในระยะนี้แต่ปริมาณน้อย ชาวสวนควรดูแลให้น้ำแก่ไม้ผลที่กำลังติดผลอ่อน รวมทั้งคลุมโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อรักษาความชื้นดิน
 
8 เมษายน 2550 , 17:16 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่