เตรียมเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมประมาณเดือนมิถุนายนนี้

  
    สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมได้ประมาณเดือนมิถุนายน 2550 โดยจะมีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาบริหารจัดการ
นายไมตรี เยาวรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 กล่าวว่า ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำแผนงานบริหารจัดการพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวของประชาชนทั้งประเทศ ในวงเงินงบประมาณ 45 ล้านบาท จากนั้นจะส่งมอบการบริหารจัดการให้กับมูลนิธิที่กำลังดำเนินการจัดตั้งขึ้นโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเปิดให้เข้าชมได้ในเดือนมิถุนายน 2550 นี้ ทั้งนี้ ยืนยันว่าสภาพภายในพื้นที่ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมเพียงแต่ต้องมีการปรับปรุงบางส่วนเท่านั้น
สำหรับความต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่นั้น ผู้อำนวยการสำนักบริหารโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 กล่าวว่า เป็นอำนาจหน้าที่ของมูลนิธิซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการจะเป็นผู้พิจารณา หลังจากรับหน้าที่ต่อจากกรมวิชาการเกษตรแล้ว
 
9 เมษายน 2550 , 14:26 น. , อ่าน 1256  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่