เปิดพื้นที่จัดงานพืชาสวนโลกด้านจุดชมวิว จัดงานสงกรานต์ 10-17 เมษายน 2550 นี้

  
    ชุมชน 3 ตำบลรอบพื้นที่จัดงานพืชสวนโลกคือแม่เหียะ สุเทพและกองควาย ร่วมกับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เปิดพื้นที่ด้านจุดชมวิวจัดงานสงกรานต์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี 10-17 เมษายน 2550 นี้มีกิจกรรมและการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนมากมาย
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร่วมกับ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านเเละสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 ตำบล ได้เเก่ ตำบลแม่เหียะ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เเละตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานสงกรานต์ประจำปี 2550 ในพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ตั้งแต่วงเวียนช้างไปจนถึงจุดชมวิว ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งเเต่วันที่ 10 –17 เมษายน 2550 นี้
นายดี จันทคลักษณ์ กำนันตำบลแม่เหียะกล่าวว่า ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น จัดพระพุทธรูปให้ประชาชนได้ทำบุญสรงน้ำ บริการน้ำสำหรับเล่นสงกรานต์ฟรี และการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนของทั้ง 3 ตำบล โดยจะเน้นรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์ล้านนา พร้อมเชิญชวนผู้ไปเที่ยวงานแต่งกายในแบบล้านนาและเน้นโทนสีเหลือง รวมทั้งจะไม่มีการจำหน่ายสุราในพื้นที่อย่างเด็ดขาด
นอกจากนั้นกิจกรรมภายในงานวันที่ 16 เมษายน จะมีการแข่งขันตีกลองสะบัดชัยลีลา และวันที่ 17 เมษายน จะมีการแข่งขันตีกลองหลวง โดยผู้สนใจจะเข้าร่วมแข่งขันติดต่อสมัครได้ที่ร้านต้นโชค ข้างวงเวียนช้างด้านทิศเหนือ หรือที่นายเศวต เวียนทอง ประธานคณะทำงานการมีส่วนร่วมชุมชนท้องถิ่น โทรศัพท์ 08-9700-3332 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันแข่งขัน
 
9 เมษายน 2550 , 14:27 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่