งานสืบสานประเพณี ของดี ศรีสันทราย

  
    
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานประเพณี ของดี ศรีสันทราย เพื่อสร้างเครือข่ายทางการตลาดให้ชาวบ้าน เตรียมโชว์ข้าวแต๋นยักษ์ในขบวนแห่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนา และเผยแพร่ของดีอำเภอสันทราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มสตรีแม่บ้าน อำเภอสันทราย ได้จัดงานสืบสานประเพณี ของดี ศรีสันทรายขึ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2550 เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป ที่ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
นายเฉลิม สารแปง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นการรวมเอาของดีจากอำเภอสันทรายทุกตำบลมาแสดง เพื่อเป็นการเผยแพร่และสร้างเครือข่ายทางด้านการตลาดให้กับชาวบ้าน
นอกจากนี้ ภายในงานจะมีขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จากประชาชนทุกตำบล และมีจัดริ้วขบวนของดีในอำเภอสันทรายจากชาวบ้านทุกตำบลอีกด้วย โดยไฮไลท์ของงานอยู่ที่ข้าวแต๋นยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกที่จะโชว์ในขบวน
 
10 เมษายน 2550 , 14:03 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุธิดา สวท.เชียงใหม่