ม็อบหอมแดงแม่แจ่ม

  
    
เกษตรผู้ปลูกหอมแดง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ประมาณ 200 คน รวมตัวยื่นหนังสือขอให้ทางจังหวัดเร่งรัดแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำ
ตัวแทนสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 200 คน รวมตัวกันที่ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอให้เร่งรัดแก้ปัญหาราคาหอมแดงตกต่ำ หลังจากที่ทางกลุ่มได้เคยยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือจากทางจังหวัดไปแล้วเมื่อวันที่ 3 เมษายนที่ผ่านมาแล้วยังไม่มีความคืบหน้า
นายสงวน นิปุณะ ประธานสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงแม่แจ่มจำกัด กล่าวถึงข้อเรียกร้องที่ทางกลุ่มผู้ปลูกหอมแดงต้องการอย่างเร่งด่วนคือ ขอให้รัฐชดเชยในส่วนของราคานำตลาด ขอให้ทบทวนแก้ไขมติ คชก.ซึ่งเป็นไปได้ยากในทางปฏิบัติ ขอให้กำหนดราคาเป้าหมายนำตลาดช่วงเดือนเมษายนให้อยู่ที่ 11 บาทต่อกิโลกรัม และหลังเดือนเมษายนไปแล้วขอให้ราคานำตลาดอยู่ที่ 15 บาทต่อกิโลกรัม ขอให้ส่วนราชการแจ้งความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือให้กับสหกรณ์ผู้ปลูกหอมแดงแม่แจ่มทราบโดยด่วน ทั้งนี้เพราะราคาหอมแดงปีนี้ตกต่ำอย่างมาก อีกทั้งถูกกดราคาจากพ่อค้าคนกลาง เกษตรกรเดือดร้อนอย่างมากและต้องการความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน
ในการนี้นายประดิษฐ์ ภู่พัด ผู้ช่วยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้มารับเรื่อง พร้อมขอทางกลุ่มเลือกตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คนเพื่อไปเจรจาหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน
สำหรับอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ มีเกษตรกรปลูกหอมแดงประมาณ 2,000 ราย ปลูกหอมแดงเป็นอาชีพหลักปีละ 2 ครั้ง มีรายได้เฉลี่ยปีละ 21 ล้านบาท แต่ปีนี้ประสบปัญหาด้านราคาซึ่งลดลงกว่าปีที่แล้วกว่าครึ่ง
 
10 เมษายน 2550 , 14:04 น. , อ่าน 1243  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – สุทธิดา สวท.เชียงใหม่