แข่งขันทักษะฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง

  
    
ทัณฑสถานเขต 5 จัดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานผู้ต้องขังเพื่อคัดเลือกตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ ยกระดับฝีมือแรงงานผู้ต้องขังให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน
นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานในการจัดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง เรือนจำ / ทัณฑสถานเขต 5 ณ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีนโยบายพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เพื่อค้นหาทักษะฝีมือ ความสามารถเฉพาะด้าน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ จึงได้จัดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานผู้ต้องขังระดับเขต ในสาขาวิชาชีพ ช่างเครื่องเรือน ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี พนักงานประกอบอาหาร และพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อคัดเลือกตัวแทนที่ชนะเลิศไปร่วมแข่งขันระดับประเทศ เป็นการยกระดับฝีมือผู้ต้องขังเป็นแรงงานคุณภาพ
สำหรับรายได้จากงานฝีมือของผู้ต้องขัง กำไรหลังหักค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งจะเป็นของผู้ต้องขังเป็นยอดสะสมเมื่อพ้นโทษ ขณะที่ยอดจำหน่ายสินค้าราชฑัณฑ์สามารถจำหน่ายได้เพิ่มขึ้นทุกปี ปีละประมาณ 50-60 ล้านบาท ขณะที่ยอดจำหน่ายในส่วนของภาคเหนือประมาณ 8 ล้านบาท
 
10 เมษายน 2550 , 21:00 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ –ศศิ สวท.เชียงใหม่