ราชทัณฑ์ตำบล 48 แห่งในภาคเหนือ

  
    
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ 48 แห่งร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงดำเนินการเครือข่ายราชทัณฑ์ตำบล ร่วมเตรียมพร้อมผู้ต้องขังก่อนปล่อยคืนคนดีสู่สังคม
นายนัทธี จิตสว่าง อธิบดีกรมราชทัณฑ์ และนายกฤษฎาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ระหว่างเรือนจำกลางเชียงใหม่กับองค์กรส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือตอนบน 48 แห่ง ร่วมดำเนินการเครือข่ายการสร้างคนดีกลับสู่สังคม “ราชทัณฑ์ตำบล” ณ ห้องประชุมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตามนโยบายของกรมราชฑัณฑ์ที่ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขัง เพื่อให้สามารถคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างยั่งยืน จึงได้ดำเนินการนำร่องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคราชการ คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ทั้งในส่วนของผู้ต้องขัง ครอบครัว และชุมชน
อธิบดีกรมราชฑัณฑ์กล่าวว่าผู้ต้องขังทั่วประเทศมีกว่า 150,000 คน ลดลงจากเดิม 260,000 คนในระยะ 3 ปี อย่างไรก็ตามพบว่าร้อยละ 14 กลับมาติดซ้ำ คดียาเสพติดมากที่สุด ดังนั้นภาคประชาสังคมนับว่ามีบทบาทอย่างมากที่จะให้โอกาสให้คนกลับตัวเป็นคนดี และไม่กระทำผิดซ้ำหากสังคมรอบข้างดีพอ
สำหรับการลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนอกจากจะทำในส่วนของเครือข่ายราชฑัณฑ์ภาคเหนือ แล้วยังได้ดำเนินการในเรือนจำพิเศษพัทยา กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาไหล เรือนจำในกลุ่มจังหวัดปทุมธานี เรือนจำกลุ่มจังหวัดชลบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดชุมพรและจังหวัดสิงห์บุรีด้วย
 
10 เมษายน 2550 , 21:04 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ศศิ สวท.เชียงใหม่