งานของดีศรีสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอย่างยิ่งใหญ่

  
    
งานของดีศรีสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอย่างยิ่งใหญ่ ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ นำของดีอำเภอสันทรายมาจัดแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเลือกซื้อเป็นการเปิดตลาดสินค้าของอำเภอสันทราย
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มสตรีแม่บ้านอำเภอสันทราย จัดงานสืบสานประเพณี ของดี ศรีสันทราย ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าและสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมอำเภอสันทรายให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนักท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายด้านการตลาดสินค้าให้แก่ชาวบ้าน โดยได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่ ไฮไลท์ของงานคือนำข้าวแต๋นยักษ์ ใหญ่ที่สุดในโลกโชว์ในขบวนด้วย โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของอำเภอสันทราย คือข้าวแต๋น หมาก กาละแม มันฝรั่งและการทำตำหนักโขน
สำหรับขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เริ่มขบวนตั้งแต่หน้าโรงงานยาสูบ ถนนเชียงใหม่-พร้าว สู่สถานที่จัดงานสนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในขบวนมีการแสดงของดีศรีสันทราย ขบวนประเพณีของชนเผ่าต่าง ๆ ขบวนแห่กลองสะบัดไชย ขบวนแห่สรงน้ำพระธาตุ ขบวนบวชลูกแก้วแบบล้านนา ขบวนแห่สงกรานต์ แห่ไม้ค้ำของล้านนา ขบวนปอยหลวงล้านนา แห่เทียนพรรษา ตานก๋วยสลาก และขบวนกระทงแบบล้านนา นอกจากนี้ในงานยังจัดประกวดสาวงามสันทราย การแสดงของศิลปินลูกทุ่งอาภาพร นครสวรรค์ งานจัดอย่างยิ่งใหญ่ท่ามกลางนักท่องเที่ยวและประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
 
10 เมษายน 2550 , 21:05 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ – ศศิ สวท.เชียงใหม่