เชียงใหม่เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ

  
    
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะให้บริการผู้โดยสารที่เดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ระหว่าง 10-17 เมษายนนี้
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่หรืออาเขต เพื่อให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์กรณีผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหรือกรณีลืมกระเป๋าสัมภาระ รวมทั้งควบคุมอัตราค่าโดยสาร บริการให้คำแนะนำเส้นทางท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายนนี้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยได้จัดกิจกรรมตรวจสภาพรถโดยสาร ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในผู้ขับขี่ โดยได้นำผู้ขับขี่รถทุกคนร่วมปฏิญาณตนเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทำความดีถวาย เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งให้ผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังด้วย
นอกจากนี้มาตรการรักษาความปลอดภัยนั้นได้มีการประสานกับตำรวจและทหารดูแลตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งได้ติดตั้งกล้องวีดีโอ.วงจรปิด 24 ตัว รอบสถานีขนส่งเชียงใหม่ จึงมั่นใจในความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ส่วนกรณีที่รถโดยสารขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุในหลายพื้นที่นั้นได้มีการบูรณาการทำงานข้ามจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่ขนส่งแต่ละจังหวัดตรวจตลอดเส้นทางเป็นระยะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว สำหรับผู้โดยสารที่มีปัญหาสามารถร้องเรียนได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง
 
10 เมษายน 2550 , 21:06 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่