ประชุมคณะกรรมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 14-26 ก.ย.50 นี้ คาดว่าจะมีนักกีฬากว่า 1,000 คน จากกว่า 100 ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจาณาแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ประจำปี 2550 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-26 กันยายน 2550 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณารายละเอียดในการยกร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงาน จำนวน 15 ฝ่าย เพื่อแต่ละฝ่ายจะได้แต่งตั้งอนุกรรมการรวมทั้งจัดทำแผนการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการต่อไป
นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ เลขาธิการสมาคมยกน้ำหนักแห่งประเทศไทยกล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้เป็นรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด โดยได้ขอพระบรมราชานุญาตใช้ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมขอพระราชทานถ้วยรางวัลจำนวน 3 ถ้วยแก่ทีมชนะเลิศ คาดว่าจะมีประเทศสมาชิกสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันไม่น้อยกว่า 100 ประเทศ นักกีฬากว่า 1,000 คน
สำหรับพิธีเปิดและปิดการแข่งขันวันที่ 16 และ 26 กันยายน คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธี นอกจากนั้นจะมีการถ่ายทอดสดพิธีเปิดปิดรวมทั้งในช่วงระหว่างการแข่งขันไปทั่วโลก โดยจะมีการแทรกสารคดีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในช่วงถ่ายทอดตลอดการแข่งขันด้วย
 
11 เมษายน 2550 , 15:46 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   พยนต์ - สุทธิดา สวท. เชียงใหม่