จังหวัดเชียงใหม่ระดมทุกภาคส่วนรับมือพายุและอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นอย่างทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์และกำลังคน

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมการรับมือพายุ และอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นอย่างพรักพร้อม โดยทหารจากกองพันพัฒนาที่ 3 กว่า 400 นายพร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาลได้นำกระสอบทรายไปก่อเป็นพนังกั้นน้ำตลอดแนวลำน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ต่อเนื่องสูงประมาณ 5 เมตร ขณะที่กรมชลประทานได้ตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมรอไว้กระจายตามจุดต่าง ๆ ทั่วเมือง กรณีมีน้ำทะลักเข้าพื้นที่ โดยการเตรียมการดังกล่าวได้ระดมเจ้าหน้าที่ตลอดทั้งวันทั้งคืน ขณะที่เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตั้งจุดแจกกระสอบทรายให้ประชาชน 2 จุดคือที่แขวงกาวิละ และสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีประชาชนไปรับกระสอบทรายจำนวนมาก เพราะต่างกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากพายุลูกนี้มากกว่าทุกครั้ง ขณะที่ชาวบ้านตำบลท่าวังตาล อ.สารภี ได้รวมตัวกันคัดค้านการรื้อฝายท่าวังตาลโดยอ้างว่ากลัวจะไม่มีน้ำสำหรับใช้ในการเกษตร ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนเห็นด้วยกับการรื้อฝายเพราะไม่อยากให้น้ำท่วมเป็นรอบที่ 4 ในปีนี้
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่