รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากพายุดอมเรย

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยจากพายุดอมเรย พร้อมเตรียมเสนอเมกกะโปรเจ็คแก้ปัญหาระยะยาวเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
พลอากาศเอกคงศักดิ์ วันทนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดประชุมสรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ซึ่งที่ประชุมได้รายงานสรุปเหตุการณ์ณ์ที่เกิดขึ้น นับตั้งแต่การเตรียมการป้องกัน การแจ้งเตือนประชาชน การแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งแนวทางการป้องกันทั้งระยะสั้นและระยะยาว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวหลังการประชุมว่า ต่อจากนี้ไปเหตุการณ์คงจะเบาบางลงเพราะทางด้านเหนือฝนเริ่มจะลดลงแล้ว ส่วนในเขตเทศบาลแม้จะมีการป้องกันอย่างเต็มที่แต่ปริมาณน้ำมีมากจนไม่สามารถจะกั้นไว้ได้ จึงทำให้น้ำไหลเข้าท่วมในตัวเมือง ซึ่งลำดับต่อไปคือการเร่งสูบน้ำออกและเข้าไปดูแลประชาชนที่ประสบภัย
ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาวนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า จะเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นเมกกะโปรเจ็คเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารที่จะถึงนี้ พร้อมกันทั้ง 25 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ โดยจะมีการทำประตูระบายน้ำรวมทั้งการขุดลอกลำน้ำ ส่วนการรุกล้ำลำน้ำนั้นจะจัดการให้ออกไปให้หมด ทั้งผู้ที่มีเอกสารสิทธิ์และผู้บุกรุก ที่ต้องไปดูรายละเอียดในทางปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการฟ้องร้องขับไล่หรือการซื้อคืนหากมีความจำเป็น
************
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 29 กันยายน 2548