จัดจำหน่ายผักสดราคายุติธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ

  
    สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จัดจำหน่ายผักสดราคายุติธรรมแก่ผู้บริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ ภายใต้ชื่องาน ผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค เทศกาลกินเจจังหวัดเชียงใหม่
นางเฟื่องฟ้า ตุลาธรรมกุล การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลกินเจที่กำลังมาถึงในห้วงต้นเดือนตุลาคมนี้ ทำให้ประชาชนทุกพื้นที่ต้องมีการบริโภคผักกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผักมีราคาแพงขึ้นตามความต้องการของผู้บริโภค หรืออาจจะมีผู้ประกอบการบางรายฉวยโอกาสขึ้นราคาผักโดยไม่เป็นธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดงานจำหน่ายผักสดในราคายุติธรรม ชื่องาน “ผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค เทศกาลกินเจจังหวัดเชียงใหม่” ในระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2548 นี้ที่บริเวณศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นการเชื่อมโยงการตลาดผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดและกระจายไปสู่ผู้บริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาผักโดยอาศัยช่วงเทศกาลดังกล่าวของผู้ประกอบการได้อีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้บริโภคทั้งหลายไปซื้อผักสดคุณภาพดีราคายุติธรรมได้ในช่วงเวลาดังกล่าว
*********
 
, อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรม 3 ตุลาคม 2548