กรมชลประทานอนุมัติงบประมาณ 2 ล้านบาทเพื่อปรับปรุงเหมืองฝายใกล้อ่างแม่ประจุ๋ม อ.แม่แตง บรรเทาปัญหาเกษตรกรขาดน้ำทำการเกษตรฤดูกาลนี้ชั่วคราว

  
     นายวีระชัย วราภาสกุล ผู้อำนวยการสำนักปฏิบัติการพิเศษ สำนักชลประทานที่ 1 และคณะ มอบถุงยังชีพจำนวน 500 ชุดแก่ผู้ประสบอุทกภัยจากเหตุอ่างเก็บน้ำแม่ประจุ๋มแตก เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ หอประชุมโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่ากรมชลประทานกำลังส่งเจ้าหน้าที่วิศวกรเข้าไปศึกษาสำรวจพื้นที่เพื่อเร่งกำหนดออกแบบก่อสร้าง โดยจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 2 ปี โดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยและจะขยายสปิลเวย์ให้กว้างกว่าเดิมเพื่อระบายน้ำในกรณีเต็มความจุอ่าง เพื่อรักษาสภาพสันเขื่อน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงต่างกังวลว่าปีนี้จะไม่มีน้ำสำหรับการเกษตรเพราะอ่างแม่ประจุ๋มส่งน้ำสำหรับการเกษตรกว่า 3 พันไร่ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบันและยังไม่ได้วางแผนสำหรับการขาดน้ำในฤดูกาลเกษตรปีนี้ ล่าสุดกรมชลประทานได้รับงบประมาณจำนวน 2 ล้านบาทสำหรับปรับปรุงเหมืองฝายที่อยู่ใต้อ่าง ซึ่งขณะนี้มีตะกอนดินทับถมจนไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ โดยกรมชลประทานได้นำรถแบ็คโฮไปขุดเพื่อให้เหมืองฝายสามารถเก็บกักน้ำไว้ให้เกษตกรใช้ อีกทั้งยืนยันเกษตรกรจะต้องมีน้ำใช้ในฤดูกาลเกษตรนี้อย่างแน่นอน
 
, อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่