โบราณสถานเวียงกุมกามเสียหายอย่างหนักจากอุทกภัยครั้งที่ผ่านมา ขณะนี้ยังอยู่ในสภาพจมน้ำ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งระบายน้ำออก

  
     ผลจากพายุดีเปรสชั่นเมื่อครั้งที่ผ่านมาส่งผลให้โบราณสถานเวียงกุมกามอำเภอสารภี หลายจุดได้รับความเสียหายอย่างหนัก โดยเฉพาะที่วัดกู่ดินขาวและวัดกู่ป้าด้อม ที่ซึ่งขุดค้นพบโบราณสถานสำคัญและกรมศิลปากรกำลังทำการบูรณะ ขณะนี้น้ำได้ท่วมโบราณสถานและโบราณวัตถุ ระดับน้ำในครั้งล่าสุดยังสูงอยู่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งเพื่อสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นการเร่งด่วนเพื่อรีบฟื้นคืนโบราณสถานแห่งนี้กลับคืนมาโดยเร็ว สำหรับโบราณสถานเวียงกุมกามได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปีนี้ 3 ครั้งแล้ว ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เคยอนุมัติงบประมาณ 2ล้าน 8 แสนบาทสำหรับบูรณะโบราณสถาน แต่ยังดำเนินการบูรณะไม่แล้วเสร็จก็มาถูกน้ำท่วมอีกรอบหนึ่ง โดยชาวบ้านเกรงว่าอิฐเก่า ๆ จะเปื่อยยุ่ยและละลายหายไปกับน้ำด้วย
 
, อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่