จังหวัดเชียงใหม่เตรียมพร้อมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเทิดพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ที่จะมีขึ้นปลายปีหน้าอย่างยิ่งใหญ่

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเทิดพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการจัดงานในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 – 31 มกราคม 2550 โดยทางจังหวัดได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ คือ ด้านการจัดแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้านการประกวดพืชพรรณไม้ต่าง ๆ ด้านพรรณไม้แปลกและหายาก ด้านการประชาสัมพันธ์และผู้ประสานงานหลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานระดับโลก โดยได้แบ่งพื้นที่ 3 ส่วนใหญ่คือ Rayal Tropical Garden แสดงพืชพันธุ์ไม้จากประเทศต่าง ๆ 30 ประเทศ , Garden for The King เป็นนิทรรศการเทิดพระเกียรติจากกว่า 80 องค์กร และส่วน Rayal Plaza เป็นการจัดนิทรรศการภายในอาคาร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ารัฐบาลมีนโยบายผลักดันประเทศสู่ความเป็นศูนย์กลางของโลกหลายด้าน จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองสำคัญในภาคเหนือก็มีสิ่งรองรับทั้งไนท์ซาฟารี งานมหกรรมพืชสวนโลก และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนสำคัญที่จะทำให้ประเทศเป็นที่รู้จักในนานาอารยะ ด้านนายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เสนอว่าน่าจะมีการจัดล้านนาพาวิเลี่ยน นำเสนอสินค้าล้านนาเทรนด์ จัดเป็น 3 C คือ Craft หรือสินค้าหัตถกรรม , Care คือด้านสุขภาพและสมุนไพร และ Culture คือศิลปวัฒนธรรมในงานด้วย
 
, อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่