เชียงใหม่เร่งฟื้นฟูหลังภาวะอุทกภัย ระดมกำลังเข้าบูรณะพื้นที่ย่านเศรษฐกิจและพื้นที่สาธารณะ

  
     แม้สถานการณ์อุทกภัยในตัวเมืองเชียงใหมจะเข้าสู่ภาวะเกือบปกติแล้ว แต่เชียงใหม่ก็ยังต้องฟื้นฟูอีกอย่างมาก นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยคาราวานทำความสะอาดเมืองเชียงใหม่กระจายไปตามจุดต่าง ๆ ที่ประสบอุทกภัย เพื่อเร่งฟื้นคืนเชียงใหม่ให้กลับคืนสภาพโดยเร็ว โดยเฉพาะย่านเศรษฐกิจสำคัญย่านไนท์บาร์ซ่า เชียงใหม่แลนด์ ถนนเจริญประเทศ ย่านช้างคลาน กาดวโรรส ฯลฯ ขณะที่พ่อค้าแม่ค้าย่านไนท์บาร์ซ่าได้ออกมาช่วยกันทำความสะอาดและกล่าวว่าน้ำท่วมครั้งนี้เสียหายน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะได้เตรียมตัวอย่างดีจากประสบการณ์ครั้งที่ผ่านมาด้วย โรงเรียนต่าง ๆ ได้เปิดทำการเรียนการสอนแต่ก็ยังต้องทำความสะอาดสถานที่เรียน โดยระดมกำลังนักเรียน ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ร่วมทำความสะอาด พื้นที่ลุ่มต่ำในหมู่บ้านต่าง ๆ ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่หลายแห่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ระดมกำลังติดตั้งเครื่องสูบน้ำในพื้นที่สาธารณะก่อน เพื่อการสัญจรของส่วนรวมที่สะดวกขึ้นและจะเข้าไปช่วยเหลือชุมชนต่าง ๆ ในวาระต่อไป อย่างไรก็ตามขณะนี้เป็นช่วงฤดูฝนประกอบกับดินมีสภาพอิ่มน้ำ ประชาชนจึงไม่ควรตั้งอยู่ในความประมาทและขอให้เตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลา
 
, อ่าน 1170  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่