หลังสิ้นสุดระยะเวลาต่อใบอนุญาตแรงงานต่างด้าวแล้ว ที่เชียงใหม่ตรวจพบแรงงานเถื่อนนับพันคน ขณะที่ส่วนต่างของผู้ที่ไม่มาต่อใบอนุญาตมีสูงกว่า 6 พันคน

  
     นางสาวอรชร รัตนมณี จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นับตั้งแต่สิ้นสุด การต่อใบอนุญาตขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 30 สิงหาคม 2548 ได้มีคณะทำงานระดับจังหวัดทั้งตำรวจ ทหาร ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่แรงงานออกตรวจตราแรงงานเถื่อนในสถานประกอบการต่าง ๆ โดยช่วงที่ผ่านมาสามารถจับกุมแรงงานเถื่อนที่ไม่มีใบอนุญาตได้กว่า พันคน นายจ้างกว่า 10 ราย ทั้งนี้ได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการแล้วว่าหากยังจ้างแรงงานเถื่อนจะมีความผิดทั้งนายจ้างและลูกจ้างโดยจะต้องดำเนินโทษตามกฎหมายส่วนแรงงานเถื่อนนั้นเมื่อรับโทษแล้วจะต้องถูกผลักดันกับประเทศทันที จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าแรงงานต่างด้าวที่มาลงทะเบียนกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี 2547 มีจำนวนกว่า 48,900 คน ส่วนในปีนี้มีผู้มาลงทะเบียนต่อใบอนุญาตกว่า 42,000 คน หายไปประมาณ 6 พันคน ซึ่งมีทั้งกลับประเทศจริงและบางส่วนได้หลบหนีเข้าพื้นที่ส่วนในของประเทศและส่วนหนึ่งไม่ได้มาต่อใบอนุญาต โดยแรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในสถานประกอบการทั้งโรงงาน ปศุสัตว์ ก่อสร้างและสถานบริการ ซึ่งหากพบก็มีความผิดและไม่สามารถผ่อนผันได้อีกต่อไป
 
, อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่