คนเชียงใหม่รับประทานอาหารเจกันอย่างคึกคัก ขณะที่พืชผักที่เชียงใหม่ มีราคาแพงขึ้นเพราะได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

  
     บรรยากาศเทศกาลกินเจที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นไปอย่างคึกคัก ประชาชนต่างไปรับประทานอาหารเจจำนวนมาก ปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ตั้งโรงทานไว้ที่บริเวณลานพุทธสถาน เชิงสะพานนวรัฐ กลางเมืองเชียงใหม่ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะเดินทางไปรับประทานอาหาร โดยผู้ที่ไปร่วมทำอาหารต่างกล่าวว่าทำแล้วได้บุญ มีความสุขในการเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ มีศรัทธาสาธุชนนำผัก ผลไม้ และวัตถุดิบในกาประกอบอาหารไปบริจาคสมทบตลอดเวลา ประชาชนที่ไปรับประทานอาหารเจต่างกล่าวว่าในรอบปีหนึ่งมีเพียงช่วงระยะเวลาเดียวที่จะงดเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์ ซึ่งเป็นการทำบุญทางหนึ่ง ส่งผลให้จิตใจผ่องใสอีกด้วย ขณะที่เชียงใหม่เพิ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรเสียหายหลายแห่ง ทำให้พืชผักในท้องตลาดมีราคาแพงขึ้น อย่างไรก็ตามสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จะจัดงานผักสดจากสวนสู่ผู้บริโภค เทศกาลกินเจจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์วิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรที่ปลอดภัย ราคาถูก เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ
 
, อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่