ปล่อยแถวปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 4

  
    ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ปล่อยแถวปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 4
เมื่อเวลา 21.00 น.ที่ผ่านมา นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปล่อยแถวกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน ร่วมกวาดล้างยาเสพติด ครั้งที่ 4 จังหวัดเชียงใหม่ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้จังหวัดจับกุมผู้ค้ายาเสพติดที่มีหมายจับมาดำเนินคดี ติดตามผู้เสพและผู้ติดยาเข้ารับการบำบัดรักษา จัดระเบียบสังคม กำจัดแหล่งมั่วสุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้หมดสิ้นไป ดังนั้น เพื่อเป็นการสนองนโยบายดังกล่าว จังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลออกปฏิบัติการครั้งนี้
ผู้ว่าราชการกล่าวว่า จากการปราบปรามของรัฐบาลที่ผ่านมาได้ลดระดับผู้ค้า และผู้เสพ ยาเสพติดลงได้มาก ด้วยการจับกุมและนำผู้เสพเข้ารับการบำบัด ทำให้สังคมบ้านเมืองมีความเข้มแข็ง ประชาชน พ่อแม่ผู้ปกครอง รวมทั้งเยาวชนต่างก็มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง มีความหวังว่าประเทศไทยจะไม่ถูกขบวนการค้ายาเสพติดครอบงำได้ แต่ทั้งนี้ต้องปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ไม่ย่อหย่อนซึ่งยังเป็นการสร้างความอุ่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวอีกด้วย
สำหรับการปล่อยชุดปฏิบัติการในวันนี้ประกอบด้วยกำลังจากตำรวจภูธร สำนักงานสาธารณสุข ที่ทำการปกครอง เทศบาล กองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน ตำรวจภูธรภาค 5 และ สรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 300 คน โดยมีห้วงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2548 นี้
**************
 
, อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 5 ตุลาคม 2548