ปัจจุบันประเทศไทยผลิตไข่ไก่ได้ 27 ล้านฟองต่อวัน ในราคาเฉลี่ย 2.10 บาทต่อฟอง องค์กรที่เกี่ยวข้องเตรียมกระตุ้นให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องบริโภคไข่ไก่แก่คนไทยเพื่อเพิ่มการบริโภคให้มากขึ้น

  
     นายวิชัย เตชะวัฒนานันท์ นายกสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ กล่าวในการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่องบริโภคไข่ไก่ ให้ประโยชน์มากกว่าที่คิด ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ ว่า ปัจจุบันปริมาณไข่ไก่ที่ผลิตได้ในประเทศไทย 27 ล้านฟองต่อวัน ต้นทุนเฉลี่ยไข่ไก่คละหน้าฟาร์มลูกละ 2.10 บาท ซึ่งถือว่าเกษตรกรยังพอมีกำไร อย่างไรก็ตามคนไทยยังบริโภคไข่ไก่น้อยเมื่อเทียบกับต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมที่ว่าบริโภคไข่ไก่จะเพิ่มคอเรสเตอรอลในร่างกาย แท้ที่จริงแล้วในไข่ขาวมีแต่โปรตีนที่มีประโยชน์ คงมีแต่ในไข่แดงที่มีคอเรสเตอรอล โดยมีผลงานวิจัยของสหรัฐอเมริกายืนยันว่าการบริโภคไข่ไก่อย่างต่อเนื่องทุกวันไม่ก่อให้เกิดโรคหัวใจหรือโรคเส้นเลือดในสมองแตก การที่มีคอเรสเตอรอลสูงไม่ได้มาจากไข่ไก่อย่างเดียว แต่หากบริโภคเนื้อสัตว์ ไขมัน จากสัตว์ต่าง ๆ ก็มีผลเช่นกัน ดังนั้นจึงต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนด้วย สำหรับไข่ไก่นั้นมีข้อจำกัดคือต้องออกมาใหม่ทุกวันและเก็บไว้ได้ไม่นาน โดยคาดการณ์ว่า นับจากนี้จนถึงสิ้นปีจะไม่มีการปรับราคาไข่ไก่เพิ่มขึ้น ส่วนกรณีของไข้หวัดนกนั้น กลุ่มผู้ผลิตไข่ไก่มั่นใจในมาตรการของหน่วยงานภาครัฐที่เอาจริงกับปัญหาไข้หวัดนก คาดว่าจะไม่มีไข้หวัดนกระบาดรุนแรงเหมือนในอดีต อย่างไรก็ตามต้องควบคุมดูแลไม่ให้เชื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในไทย ให้ได้ด้วย
 
, อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่