ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 คนใหม่เดินทางมารับงานแล้ววันนี้ ยอมรับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพสูงและอยากมาร่วมงานนานแล้ว

  
     นางสาวสมใจ สะสมทรัพย์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (ผอ.สปข.3) เดินทางมารับมอบงานเมื่อเช้าวันนี้ (10 ต.ค.48) หลังจากมีคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยนางจินตนา สิงห์สุรเมธ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะรักษาการ ผอ.สปข.3 ได้ส่งมอบงานพร้อมด้วยกับการประชุมพบปะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม สปข.3 ผอ.สปข.3 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มารับตำแหน่งนี้เพราะได้รับรู้ชื่อเสียงในการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งยังได้เคยร่วมงานกันในบางครั้งที่เห็นความร่วมมือร่วมใจทำงานเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งจะได้สานต่องานที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้น ยังจะพิจารณางานประชาสัมพันธ์ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจที่สำคัญของพื้นที่ ด้านวัฒนธรรม การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น ผอ.สปข.3 ยังได้แสดงความเป็นห่วงเรื่องอุทกภัยที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการรายงานรายละเอียดให้ได้รับทราบ ซึ่งจะได้หางบประมาณมาซ่อมแซม ปรับปรุง และชดเชยความเสียหายทั้งสิ่งของของทางราชการและส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ในสังกัด รวมทั้งป้องกันความเสียหายหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกในอนาคตด้วย ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องทำงาน ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อคารวะในบ่ายวันเดียวกัน *************
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม