เทศบาลนครเชียงใหม่ดำเนินการสืบสานหัตถกรรมการตีเครื่องเงินบ้านวัวลาย เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง

  
     นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เปิดเผยว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ตระหนักและเห็นคุณค่าของงานหัตถกรรมการตีเครื่องเงินบ้านวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ อีกทั้งเป็นหัตถกรรมที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทั้งชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี จึงได้กำหนดจัดงานสืบสานหัตกรรมเครื่องเงินบ้านวัวลายขึ้น เพื่อระดมภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดแสดงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ชม นอกจากนั้น จะนำนักเรียน 200 คนมาฝึกอบรมการตีเครื่องเงินโดยช่างชาวบ้านวัวลายที่มีฝีมือ เพื่อเป็นการอนุรักษ์การตีเครื่องเงินบ้านวัวลายไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา สำหรับการจัดงานสืบสานหัตถกรรมการตีเครื่องเงินบ้านวัวลาย กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2548 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณถนนคนเดินวัวลาย ภายในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมกับงานถนนคนเดินที่จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์อยู่แล้ว *************
 
, อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม