จังหวัดเชียงใหม่ปรับแผนจัดระเบียบสังคมสนับสนุนปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติดครั้งที่ 4

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการพลังแผ่นดินร่วมกวาดล้างยาเสพติดครั้งที่ 4 โดยมีเรื่องเน้นย้ำในที่ประชุม คือ การจัดระเบียบสังคมตามพระราชบัญญัติสถานบริการและพระราชบัญญัติควบคุมกิจการเทปและวัสดุโทรทัศน์ พ.ศ.2530 การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ปัญหาการเล่นพนันฟุตบอล การจัดระเบียบร้านจำหน่ายสุรา อาหารและเครื่องดื่ม การจัดระเบียบหอพัก และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพและเพื่อเสริมสวย ใน 90 วันนี้จะเข้มงวดกวดขันให้มากยิ่งขึ้น โดยจัดเจ้าภาพรับผิดชอบตามหน้าที่และสายงาน และรายงานผลการปฏิบัติทุก 15 วัน นายสันติ ปิติคาม ประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่เสนอให้จังหวัดพิจารณาการจัด Zoning สถานบันเทิงใหม่ เพราะที่ผ่านมาสถานที่ที่จัดอยู่นอกเมือง สาธารณูปโภคไม่พร้อม ผู้ประกอบการไม่กล้าลงทุน ขณะที่ทางจังหวัดแจ้งว่ามีสถานบันเทิงที่ขออนุญาตถูกต้องในเชียงใหม่ 158 แห่งและไม่มีนโยบายพิจารณาเพิ่มแล้ว แต่จะทบทวนเรื่องการจัด Zoning อีกครั้ง ขณะที่พันตำรวจเอกชำนาญ รวดเร็ว รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าขณะนี้ร้านเหล้าตองในเชียงใหม่เพิ่มจำนวนขึ้นมาก ร้านเหล่านี้อ้างว่าได้รับการอนุญาตจำหน่ายสุราอย่างถูกต้อง ซึ่งบางแห่งมีเพียงโฉนดที่ดินแต่ไม่มีเลขที่บ้าน ซึ่งเรื่องดังกล่าวนายนพพร ยอดพยุง สรรพสามิตจังหวัดเชียงใหม่รับที่จะไปทบทวนการออกใบอนุญาตจำหน่ายสุราอีกครั้ง
 
, อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่