ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการโรงพักทั่วไทย รับใช้ประชาชน ดึงประชาชนเป็นเครือข่ายการทำงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

  
     พลตำรวจตรีจิรุจน์ พรหมโมบล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนามหกรรมเปิดโรงพักทั่วไทย รับใช้ประชาชน ซึ่งทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดขึ้นพร้อมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นำไปปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ก่อให้เกิดความเข้าใจอันดี สร้างเครือข่ายแจ้งข้อมูลข่าวสาร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ ที่มีหลากหลายปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ เพราะมีพื้นที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งปัญหาสังคมต่าง ๆ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่ร่วมแจ้งเบาะแส ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่าสิ่งที่ประชาชนคาดหวังคือตำรวจจะต้องแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน ซึ่งในความเป็นจริงบางครั้งอยู่นอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ ดังนั้นตำรวจจะต้องทำให้ทุกคนพึงพอใจ หากทำให้ทุกคนพอใจไม่ได้ต้องยึดกฎหมายเป็นแนวทางปฏิบัติ แม้การกระทำนั้นจะไม่มีผู้ใดพอใจเลยก็ตาม
 
, อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่