อีก 10 ปีข้างหน้าคนสูงอายุจะเพิ่มเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุอีก 10 ปีข้างหน้าผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งต้องเฝ้าระวังให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้สูงอายุร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศและอีก 10 ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุเพิ่มเป็นร้อยละ 15 ซึ่งจะต้องดูแลให้ผู้สูงอายุเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพบว่าสถิติการป่วยของผู้สูงอายุในประเทศไทยส่วนใหญ่จะป่วยด้วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคมะเร็งและโรคหัวใจ ซึ่งต้องเฝ้าระวังเป็นอย่างมาก
สำหรับการป้องกันสุขภาพเบื้องต้นของผู้สูงอายุคือการออกกำลังกาย และรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ อย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ทั้งนี้จากสถิติพบว่าอาหารโปรดของคนไทยคือปลาท่องโก๋ กล้วยแขก และอาหารทอด ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อโรคภัยไข้เจ็บที่จะตามมา ซึ่งต้องเปลี่ยนอุปนิสัยการกินก่อนจึงจะแก้ปัญหาได้
 
10 กรกฎาคม 2550 , 09:13 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่