จัดอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม หวังขยายผลด้านการอนุรักษ์สู่สังคมอย่างกว้างขวาง

  
    คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จัดอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมนักข่าวรุ่นเยาว์ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สมาคมศิษย์เก่าสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ จัดขึ้น โดยนำนักเรียนทั่วพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 36 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนตามโครงการไชล์ไลน์ หรือโครงการหนังสือพิมพ์สำหรับเด็กของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและมีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รองศาสตราจารย์สดศรี เผ่าอินจันทร์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า เมื่อนักเรียนเหล่านี้ได้ผ่านการอบรมจนเกิดความรู้ความเข้าใจ ก็จะมีการขยายผลไปยังสังคมใกล้ชิด ทั้งในโรงเรียนและครอบครัว ตลอดจนนำเสนอผ่านสื่อสำหรับเยาวชน
สำหรับเนื้อหาในการอบรมดังกล่าวจะประกอบด้วยเรื่องความมั่นคงของประเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่องบทบาทและความสำคัญของสื่อมวลชนเพื่อสิ่งแวดล้อม การเสาะแสวงหาข้อมูลข่าวสาร เทคนิคการรายงานข่าวและการฝึกปฏิบัติการรายงานข่าวในรูปแบบของหนังสือพิมพ์กำแพง ใช้เวลาในการอบรมระหว่าง 13-15 กรกฎาคม 2550 โดยมีการนำผู้เข้ารับการอบรมไปปฏิบัติงานภาคสนามและศึกษาดูงานที่การไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปางด้วย
 
13 กรกฎาคม 2550 , 16:19 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่