หมีแพนด้าฑูตสันถวไมตรีไทย-จีน มาอยู่เชียงใหม่ครบ 2 ปี แล้ว ขณะนี้เริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ โดยสวนสัตว์เชียงใหม่มีรายได้จากการเก็บค่าผ่านประตูปีนี้กว่า 30 ล้านบาท

  
     นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่กล่าวว่าวันนี้ (12 ตุลาคม 2548) เป็นวันครบรอบที่ช่วงช่วง และหลินฮุ่ย หมีแพนด้า ฑูตสันถวไมตรีไทย-จีนมาอยู่ในส่วนจัดแสดงและวิจัยหมีแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยระยะเวลา 2 ปีที่หมีทั้งสองอยู่ในเมืองไทย มีความเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ขณะนี้ช่วงช่วงเพศผู้น้ำหนัก 149 กิโลกรัม และหลินฮุ่ยเพศเมียน้ำหนัก 113 กิโลกรัม ทั้งสองมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากวันที่มาถึงเมืองไทยวันแรกเป็นเท่าตัว สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง เจริญเติบโตเข้าสู่วัยหนุ่มสาว และมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมทางเพศแล้ว ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ยังกล่าวด้วยว่า ระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่มีประชาชนมาท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยในปีที่ผ่านมาแม้นักท่องเที่ยวจะลดจากปี 2546 แต่ก็ยังนับว่ามากกว่าก่อนที่หมีแพนด้าทั้งสองมาอยู่เกือบเท่าตัว โดยในปี 2547 มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสวนสัตว์เชียงใหม่เกือบล้านคน รายได้จากการเก็บค่าผ่านประตูกว่า 30 ล้านบาท โดยมีหมีแพนด้าเป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยว
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่