ไทยส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่นร้อยละ 13 ของสินค้าส่งออกทั้งประเทศ

  
    
ไทยส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่นร้อยละ 13 ของสินค้าส่งออกทั้งประเทศ ล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ทำความเข้าใจผู้ประกอบภาคเหนือถึงข้อตกลง JTEPA
กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลการลงนาม ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) และแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าว ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
นายราเชน พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกกล่าวว่า การสัมมนาดังกล่าวมุ่งเน้ให้ผู้ประกอบการส่งออกทราบถึงประโยชน์จากข้อตกลง JTEPA ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น เพราะญี่ปุ่นเป็นประเทศค้า 2 ฝ่ายกับไทย โดยไทยส่งออกสินค้าไปญี่ปุ่นคิดเป็นร้อยละ 13 ของสินค้าทั้งหมดเป็นอันดับสอง รองจากส่งออกไปสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายถึงญี่ปุ่นมีกำลังซื้อสูง ซึ่งนักธุรกิจไทยต้องจับตา
สำหรับสินค้าภาคเหนือที่มีศักยภาพส่งออกไปญี่ปุ่นคือ สิ่งทอ ของตกแต่งบ้าน อาหารแปรรูป และธุรกิจสปา
 
13 กรกฎาคม 2550 , 17:36 น. , อ่าน 1157  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่