ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายแก่ตำรวจภูธรภาค 5 เน้นย้ำป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

  
    
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมอบนโยบายแก่ตำรวจภูธรภาค 5 เน้นย้ำป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยปรับปรุงการทำงานให้ทันสมัยเท่าทันเทคโนโลยีสมัยใหม่
พลตำรวจโทถาวรศักดิ์ เทพชาตรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบนโยบาย ให้แก่ตำรวจภูธรภาค 5 โดยเน้นย้ำในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพราะพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ภาคเหนือตอนบนมีหลายจุดที่ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน เป็นทั้งต้นทาง ทางผ่านและปลายทางของปัญหายาเสพติด ประกอบกับการปรับปรุงรูปแบบของขบวนการค้ายาเสพติด ตำรวจจึงต้องปรับการทำงานให้ทันยุคสมัยและตามกระแสเทคโนโลยีให้เท่าทัน ขณะที่สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ได้เสนอขอกล้อง CCTV เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการขนลำเลียงยาเสพติด เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ โดยร่วมกับทุกฝ่ายทำงานตั้งเป้าลดความต้องการใช้ยาเสพติดลงให้ได้
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังกล่าวเน้นย้ำในเรื่องสิทธิเด็ก และสตรี รวมทั้งปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งขณะนี้รัฐบาลถือเป็นนโยบายแห่งชาติ โดยพื้นที่ภาคเหนือเป็นต้นทางของปัญหานี้ทั้งเป็นเส้นทางผ่านของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่ 3 และเป็นต้นทางของการส่งแรงงานเด็กและสตรีจากชนกลุ่มน้อย และนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่มีต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาอยู่จำนวนมาก ซึ่งต้องวางมาตรการป้องกันแก้ไข
 
13 กรกฎาคม 2550 , 17:38 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่