ตำรวจภูธรภาค 5 จัดกิจกรรมเนื่องในวันตำรวจ โดยการทำงานมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง สร้างความศรัทธาและความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่

  
     พลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในการประกอบพิธีเนื่องในวันตำรวจ ประจำปี 2548 ณ สำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 โดยได้มีพิธีสงฆื พิธีวางพวงมาลาหน้าอนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนา การมอบโล่รางวัลแห่ตำรวจที่มีผลงานดีเด่นและมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้อ่านสาส์นของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังจากนั้นได้กล่าวเน้นย้ำการทำงานของตำรวจในสังกัดให้ทำงานโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งสู่ความสุขของประชาชน โดยอาศัยความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียว อันจะก่อให้เกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในตัวตำรวจอย่างแท้จริง สำหรับสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 นับว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นทาง ปลายทางและทางผ่านของปัญหาสำคัญอาทิ ยาเสพติด ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งที่ผ่านมาการทำงานของตำรวจภาค 5 ได้รับการยอมรับ โดยปีที่ผ่านมาได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นระดับประเทศด้านปราบปรามยาเสพติดจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดด้วย
 
, อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่