ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะทำงานออกตรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้ โดยได้สำรวจเส้นทางต่าง ๆ ทั่วเมือง โดยจะปรับปรุงภูมิทัศน์ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้นิตยสารชั้นนำของโลกจัดอันดับเชียงใหม่เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวอันดับ 5 ของโลก ประกอบกับสาธารณูปโภคต่าง ๆ ที่สร้างสำหรับรองรับสถานที่ท่องเที่ยวและงานสำคัญระดับโลก เช่น ไนท์ซาฟารีจะเปิดช่วงลอยกระทงนี้ อีกทั้งงานงานมหกรรมพืชสวนโลกเทิดพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 โดยจะมีการจัดเตรียมความสวยงามไม้ดอก ไม้ประดับ ถนนหนทาง ป้าย ไฟฟ้าแสงสว่าง ความเรียบร้อยของท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ รถปรับอากาศ ทั่วทั้งเมืองให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจเมื่อมาเยือนแล้วอยากมาอีก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวด้วยว่าสำหรับถนนราชดำเนิน ถนนช้างคลาน และถนนห้วยแก้วนั้นซึ่งเป็นถนนคนเดินอยู่แล้วจะดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้คงความเป็นล้านนา โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลนั้นจะมีมาตรการเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมาเชียงใหม่เป็น 1 ใน 5 จังหวัดของประเทศที่ควบคุมให้อุบัติเหตุลดลงได้ร้อยละ 50 ทั้ง ๆ ที่นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น โดยช่วงนี้เริ่มย่างเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเชียงใหม่ต่างเตรียมความพร้อมรอรับนักท่องเที่ยวอย่างพรั่งพร้อมขณะนี้
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่