ประธาน คมช.ระบุทหารไปสังกัดพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติ

  
    
ประธาน คมช.ระบุ การที่ทหารไปสังกัดพรรคการเมืองเป็นเรื่องปกติ เพราะทุกพรรคการเมืองต้องมีผู้รู้และเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง
พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติกล่าวว่า กรณีที่ทหารได้กระจายประกาศตัวสังกัดพรรคการเมืองต่าง ๆ นั้น เป็นเรื่องปกติที่ทุกพรรคการเมืองจะต้องมีผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านความมั่นคง จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ทหารจะสังกัดพรรคการเมือง ในส่วนของตนเองนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจลงเล่นการเมือง เพราะขณะนี้รับราชการอยู่
ประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติยังกล่าวด้วยว่า ทุกประเทศที่เจริญแล้ว หน่วยงานราชการมีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ชาติและต้องเดินไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่วางไว้แต่ต้น และไม่ควรเปลี่ยนแม้จะมีนักการเมืองเข้ามาบริหารก็ตาม ส่วนเรื่องการมองว่าเป็นระบอบ อมาตยาธิปไตยหรือไม่นั้น ต้องแยกให้ถูกในเรื่องสิทธิและหน้าที่ ไม่ควรตีความให้แตกความสามัคคี ต้องมองประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก
 
6 สิงหาคม 2550 , 20:06 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่