เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์

  
    
หลายหน่วยงานเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่ ที่สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จังหวัดเชียงใหม่ 11-13 สิงหาคมนี้ ตั้งเป้านักท่องเที่ยวเที่ยวงานนับแสนคน
นายจิรากร โกศัยเสวี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะ แถลงข่าวการจัดงานวันแม่ที่สวนเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่และองค์การบริการส่วนท้องถิ่น ภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2550 ในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วยนิทรรศการพระราชกรณียกิจ การจัดงานวันแม่ พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร กาดหมั้ว คัวฮอม การแสดงศิลปะวัฒนธรรม และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวงานในช่วงดังกล่าวนับแสนคนเพราะเป็นช่วงวันหยุดติดต่อกัน
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวหมื่นคนแรกที่เข้าชมงานจะได้รับแจกสายรัดข้อมือฟรี ในงานนอกจากจะจำหน่ายสินค้าราคาถูกแล้วจะยังนำผลไม้จาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มาจำหน่ายเป็นการเปิดช่องทางการตลาด อีกทั้งจัดจำหน่ายลำไยเพื่อกระจายผลผลิตให้แก่เกษตรกรอีกด้วย
 
6 สิงหาคม 2550 , 20:07 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่