เตรียมการป้องกันโรคไข้หวัดนกเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการป้องกันโรคไข้หวัดนกเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในพื้นที่ เนื่องจากจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจและธุรกิจการท่องเที่ยว
นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ขณะนี้กำลังย่างเข้าสู่ฤดูหนาวทำให้อากาศโดยทั่วไปเย็นลง ซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้เอื้อต่อการระบาดของไข้หวัดนกเป็นอย่างดี ประกอบกับเดิมเคยมีการระบาดของโรคนี้ในบางพื้นที่ ซึ่งอาจจะกลับมาระบาดอีกหากมีปัจจัยอื่นเอื้ออำนวย อีกทั้งได้ทราบว่าบางจังหวัดมีการตรวจพบและกำลังเร่งควบคุมอยู่ ดังนั้น จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่เร่งการเฝ้าระวังและเตรียมการอย่างเต็มที่ เพิ่มมาตรการทุกอย่าง เพื่อไม่ให้โรคไข้หวัดนกระบาดได้ เพราะจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดเชียงใหม่และของประเทศ ที่ขณะนี้กำลังเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหรือไฮซีซั่น
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวอีกว่า ขณะนี้ศูนย์ปฏิบัติการไข้หวัดนกจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปีที่แล้วก็ยังคงอยู่ และนับว่าเป็นผลดีเนื่องจากได้มีการติดตามเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีปัญหาในพื้นที่ใดของจังหวัดเชียงใหม่ และหากมีการตรวจพบเมื่อใดศูนย์ปฏิบัติการนี้ก็จะเข้าควบคุมโรคได้อย่างทันท่วงที เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะมาเยือนเชียงใหม่ในช่วงนี้
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม 16 ตุลาคม 2548