กำนันยอดเยี่ยม และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ของจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับรางวัล

  
    
กำนันยอดเยี่ยม 3 คนและผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 3 คน ของจังหวัดเชียงใหม่เข้ารับรางวัลจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
กระทรวงมหาดไทย ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็นวัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมก่อกำเนิดสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อทำหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน โดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา กรมการปกครอง ได้จัดพิธีมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี 2550 ขึ้น โดย นายบัญญัติ จันทน์เสนะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ณ พระที่นั่งนงคราญสโมสร วังสวนสุนันทา ทั้งนี้ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 257 คนจากทั่วประเทศ ประกอบด้วย กำนันยอดเยี่ยม 128 คน และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม 129 คน
ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ กำนันยอดเยี่ยมมีจำนวน 3 คน ได้แก่ นายวี จันทรคลักษณ์ กำนันตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง นายวิน ผ่องแผ้ว กำนันตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว และ นายศรีธน สมอ่อน กำนันตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมมีจำนวน 3 คน คือ นางดาวเรือง ธาตุอินจันทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด นายสุเวช สาธุเม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลสะเมิงใต้และนายสิทธิผล พันธุ์พร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
 
10 สิงหาคม 2550 , 14:09 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่