แม่ทัพภาคที่ 3 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  
    
แม่ทัพภาคที่ 3 ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เพื่อแก้ปัญหามลพิษทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นสถานที่วิจัยแก้ปัญหามลพิษและผลิตปุ๋ยธรรมชาติ
พลโทจิรเดช คชรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ในโครงการลดปัญหามลพิษทางอากาศ ณ บริเวณพื้นที่ด้านทิศใต้ศูนย์กีฬาลานนา ตำบลหนองฮ่อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้เพราะจากปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะมีทิศทางแนวโน้มที่จะรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดโครงการลดปัญหามลพิษทางอากาศเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าร่วมใจกันแก้ปัญหามลพิษเพื่อชีวิตที่สดใส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในการร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะใช้พื้นที่ว่างเปล่าจำนวน 30 ไร่ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาเพื่อดำเนินการบดอัดกิ่งไม้ ใบไม้โดยไม่เผา เพื่อผลิตเป็นปุ๋ยธรรมชาติ ลดปัญหามลพิษทางอากาศ อีกทั้งเป็นสถานที่เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศ
สำหรับอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาจะปรับพื้นที่โครงการและก่อสร้างแล้วเสร็จระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2550 ถึง 31 มกราคม 2551 หลังจากนั้นจะเริ่มผลิตปุ๋ยธรรมชาติตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป
 
15 สิงหาคม 2550 , 11:52 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่