วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีการก่อตั้งวิทยาลัย

  
    
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปีการก่อตั้งวิทยาลัย นำการแสดงโขนของกรมศิลปากรมาจัดแสดงให้ประชาชนชมฟรี
นายดิษฐ์ โพธิยารมณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่เปิดเผยว่า วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวาระครบรอบ 36 ปี ก่อตั้งวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยจะจัดงานชื่อ “งานผ้าป่าสามัคคี สามพิธีฮอมบุญ หาทุนสร้างหอพระประจำสถานศึกษา” ในวันที่ 26 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.39 น.เป็นต้นไป ณ โรงละครวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมัลคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และพลโทจำนง รอดเจริญ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อหาทุนจัดสร้างหอพระประจำสถานศึกษา โดยหอพระดังกล่าวจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธวิภาดาสถิตเชียงใหม่ ในงานจะมีพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ พิธีทอดผ้าป่า และพิธีวางศิลาฤกษ์หอพระ โอกาสเดียวกันนี้จะมีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ตามโครงการสังคีตสัญจรเฉลิมพระเกียรติ ของกรมศิลปากร 4 ตอน คือ ชุดศึกพรหมศาสตร์ ยกรบ ถวายลิง และตอนชูกล่อง ที่วัดพระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำพูน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2550 และที่ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 19.00-22.00 น.โดยจะเปิดให้ประชาชนชมฟรี
สำหรับวิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่ เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2514 เรียกว่าโรงเรียนนาฏศิลป์เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนนาฏศิลปแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นในส่วนภูมิภาค รับนักเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 เข้าเรียนในสาขานาฏศิลป์โขน สาขาปี่พาทย์ สาขาเครื่องสายไทย และสาขาคีตศิลป์ไทย โดยอาศัยอาคารอายุรกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เป็นสถานที่เรียน จนถึงปี 2517 ได้ย้ายไปยังสถานที่ก่อสร้างใหม่วัดสังกา ซึ่งเป็นวัดร้างในตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดสอนหลักสูตรระดับนาฏศิลป์ชั้นต้นและชั้นกลาง และได้ยกฐานะเป็นวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ เพิ่มหลักสูตรระดับอนุปริญญา คือระดับนาฏศิลป์ชั้นสูงตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2521 เป็นต้นมา
 
15 สิงหาคม 2550 , 15:11 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่