ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือเตือนประชาชนภาคเหนือระวังภัยธรรมชาติจากพายุฝนฟ้าคะนองจากอิทธิพลร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านในระยะ 2 วันนี้

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานลักษณะอากาศทั่วไปร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักร้อยละ 70 ของพื้นที่ ขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายาจากสภาวะน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันในระยะ 1-2 วันนี้ ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณจังหวัดเชียงราย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ระมัดระวังอันตรายจากสภาวะน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันไว้ด้วย
 
17 สิงหาคม 2550 , 08:11 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่