เชียงใหม่จัดรณรงค์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 2550

  
    สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดรณรงค์การออกเสียงประชามติของคนไทยเพื่อประชาธิปไตยของบ้านเมือง
นายมานพ ศักดาพร ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานรณรงค์การออกเสียงประชามติ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาทั่วจังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เพื่อเป็นการกระตุ้นเชิญชวนผู้ที่มีสิทธิทั้งหลายได้ไปออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญแห่งชาติอาณาจักรไทย ฉบับปี 2550 ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2550 นี้ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.จนถึงเวลา 16.00 น.
กิจกรรมภายในงานมีการแสดงจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดนิทรรศการ การรณรงค์ออกเสียงประชามติของผู้พิการ และการสาธิตการลงคะแนนของผู้พิการและประชาชนทั่วไป โดยมีนักเรียน นักศึกษา ประชาชน ผู้พิการ และกลุ่มพลังต่าง ๆ ร่วมงานจำนวนมาก
 
17 สิงหาคม 2550 , 13:50 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่