กระทรวงสาธารณสุขเตรียมวัคซีน 3 แสนโดส และยาต้านไวรัสสำหรับ 75,000 คน เตรียมพร้อมรับกรณีเกิดไข้หวัดนก อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเกิดไข้หวัดนกจากสัตว์สู่คนในปีนี้

  
     นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมการดำเนินการห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกฝ่ายทำงานป้องกันรักษาไข้หวัดนกอย่างทั่วถึงเข้มงวด กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมยาต้านไวรัสสำหรับ 75,000 คน และวัคซีน 3 แสนโดส เพื่อเตรียมการรองรับกรณีมีการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยืนยันว่าไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศไทย และยังมีการรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกวันแม้จะไม่มีการแพร่ระบาดก็ตาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวด้วยว่าขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งมิสเตอร์ไข้หวัดนก เป็นการทำงานประสานระหว่างสาธารณสุขจังหวัดกับปศุสัตว์จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด มีทีมปฏิบัติงานทั่วประเทศ 1,300 ทีม และมีห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนก 1 2 แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศที่สามารถตรวจวินิจฉัยเชื้อไข้หวัดนกรู้ผลภายใน 24 ชั่วโมง และสำหรับพื้นที่ที่เคยมีการแพร่ระบาดได้เน้นย้ำให้ทำการ Re-X-Ray ใหม่อย่างเข้มงวด เพราะช่วงนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่