รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบนโยบายแก่หัวหน้าหน่วยงานในสังกัด 17 จังหวัดภาคเหนือป้องกันการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในคน เน้นให้ดูแลให้ความรู้คนในชนบท ย้ำรัฐบาลมีความพร้อม

  
     นายแพทย์สุชัย เจริญรัตนกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบนโยบาย แก่นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการทำงาน ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เน้นย้ำให้เตรียมพร้อมรับมือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนกในคน โดยเน้นให้ดูแลคนในชนบท ให้ความรู้แก่ประชาชน เฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค คัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโดยทำงานร่วมกันระหว่างสาธารณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ต้องสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่ารัฐบาลมีศักยภาพและมีมาตรการป้องกันอย่างรัดกุม ให้รายงานแม้ผลการรายงานจะเป็น Zero Report หรือตรวจไม่พบผู้ป่วยด้วยไข้หวัดนก ก็ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องตลอดไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวด้วยว่า ต้องมีการเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีการระบาดเป็นกรณีพิเศษ ที่ใดที่เคยมีสัตว์ปีกตายด้วยอาการผิดปกติ ต้องรายงานและกำจัดโดยเร็วเพื่อป้องกันการระบาดสู่คน โดยขณะนี้ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อไข้หวัดนกมีกระจายอยู่ 12 ศูนย์ทั่วประเทศ สามารถตรวจพิสูจน์เชื้อไข้หวัดนกได้ในเวลา 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องส่งเชื้อเข้าตรวจที่ศูนย์ใหญ่ที่กรุงเทพมหานครอีกแล้ว สำหรับจังหวัดเชียงใหม่นั้นเคยมีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกเมื่อปีที่ผ่านมา โดยมีการนำเข้าไก่จากพื้นที่อื่นร้อยละ 60 ของไก่ที่บริโภคทั้งหมด หลังจากนั้นจนถึงปัจจุบันสามารถควบคุมได้และไม่มีการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในพื้นที่อีกเลย
 
, อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่