สาธุชนชาวเชียงใหม่ตักบาตรทำบุญเทโวโรหณะตามวัดต่าง ๆ ทั่วทั้งเมือง

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่มีการตักบาตรทำบุญเทโวโรหณะทั่วเมืองที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร พระสงฆ์เดินจากบันไดนาคมารับบิณฑบาต จากศรัทธาสารทุชน ที่ไปรอตักบาตรทำบุญจำนวนมาก เช่นเดียวกับวัดพระธาตุดอยสะเก็ด ที่พระสงฆ์นับร้อยรูป เดินลงบันไดนาคมารับบิณฑบาต จากพุทธศาสนิกชน ขณะที่พระราชสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจริญพรว่า ตลอดช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน มีพุทธศาสนิกชนปวารณาตน ลด ละ เลิก สุราและของมึนเมา เมื่อสามารถอดกลั้นมาได้ระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ควรปฏิบัติต่อไป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและความสุขอย่างถาวรของครอบครัว นอกจากนี้แล้ว วันนี้ยังถือเป็นวันปวารณาตนรับฟังความคิดเห็นจากคนรอบข้างเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติตนของพุทธศาสนิกชน หลายคนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ต่อจากการตักบาตรในช่วงเช้านี้ตามความเชื่อว่าการตักบาตรในวันนี้ถือเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกได้อานิสงส์เท่ากับตักบาตรกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโอกาสเสด็จลงจากสวรรค์สู่โลกมนุษย์ หลังจากเทศนาธรรมโปรดพระมารดา สาธุชนชาวเชียงใหม่ ตักบาตรทำบุญเทโวโรหณะตามวัดต่างๆทั่วเมือง
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่