นายอำเภอสันกำแพงยอมรับว่าการแก้ปัญหาความยากจนบางประเภทยังคงยาก เตรียมจัดคาราวานแก้จนครั้งใหญ่ 29 ตุลาคมนี้ สวท.เชียงใหม่ถ่ายทอดสดตลอดรายการ

  
     นายสุรชัย จงรักษ์ นายอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในวันที่ 29 ตุลาคม 2548 นี้ 5 หน่วยงานหลักซึ่งประกอบด้วย ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนจังหวัดเชียงใหม่ จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ผนึกกำลังกันจัดคาราวานแก้จนที่หอประชุมอำเภอสันกำแพง ภายในศูนย์ราชการอำเภอสันกำแพง เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน สอบถามปัญหาความเดือดร้อนหรือความต้องการ รวมทั้งนำเอาความรู้และการส่งเสริมการประกอบอาชีพไปพบปะกับประชาชนที่ได้จดทะเบียนแก้ไขปัญหาความยากจนเอาไว้ นายอำเภอสันกำแพงกล่าวว่า การแก้ไขปัญหาความยากจนเท่าที่มีการลงทะเบียนและระบุปัญหาไว้นั้น ทางอำเภอสันกำแพงก็ได้ดำเนินการไปแล้วส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม บางปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเช่นปัญหาการขาดที่ดินทำกิน สำหรับกิจกรรมที่จะดำเนินการในวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. จะแจ้งให้ผู้ที่จดทะเบียนกับทางราชการไว้จำนวน 700 คน และผู้สนใจมาร่วมงาน ที่มีการรับสมัครงาน การลงทะเบียนเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน แจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ และการฝึกอาชีพ เป็นต้น โดยจะมีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ ระบบเอฟเอ็ม 93.25 เมกกะเฮิร์ซ ตลอดการจัดงานดังกล่าว ****************
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม